Cuộc diễn hành tưởng niệm Hai Bà Trưng tại Úc Châu

Ngày 12/3 vừa qua, Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales đã tổ chức cuộc diễn hành và lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng tại Cabramatta.