02/07/2020 | 0

Cuộc điện đàm giữa Quyền phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đặc trách châu Á – Thái Bình Dương sự vụ với người đồng cấp Việt Nam 

Cuộc điện đàm giữa Quyền phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đặc trách châu Á – Thái Bình Dương sự vụ với người đồng cấp Việt Nam 

Vào ngày 1 tháng 7, ông David Helvey, quyền phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương, đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp cộng sản Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, để thảo luận về việc ứng phó với COVID-19, các vấn đề khu vực và hợp tác quốc phòng song phương.

Ông Helvey khen ngợi cộng sản Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, và hai bên cam kết sẽ tiếp tục phối hợp để giải quyết dịch bệnh, bao gồm cả việc mở rộng hợp tác y học quân sự. Ông Helvey và ông Vịnh đã đồng ý tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các vấn đề di sản chiến tranh và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Ông Helvey cho biết Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nay. (BBT)