Cuộc đi bộ tạo tình đoàn kết giữa cảnh sát & cư dân Boston

Trong tình hình căng thẳng hiện nay giữa ngành cảnh sát và nhóm ủng hộ công lý cho người Mỹ gốc Châu Phi “Black Lives Matter” sau các vụ nổ súng bắn chết nhân viên cảnh sát và người Mỹ gốc Châu Phi gần đây, sở cảnh sát thuộc khu vực C11, thành phố Boston đã tổ chức cuộc đi bộ để tạo mối quan hệ chặt chẽ, giữ gìn an ninh an toàn cho khu vực. Trong cuộc đi bộ lần này chúng tôi nhận thấy có sự hiện của trưởng ty cảnh sát tại thành phố Boston là ông William B. Evans và trưởng đồn cảnh sát ông Timothy Connolly cùng với ông chủ tịch cộng đồng ngươì Việt tại tiểu bang Massachusetts, ông Thân Vĩnh Bảo Toàn và một số cư dân tại đây.