Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung & vai trò của Việt Nam

Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đã làm tốc độ nhập cảng thực phẩm từ Mỹ của Việt Nam tăng vọt một cách đáng kể.