04/11/2014 | 0

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thượng viện tiếp diễn

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thượng viện tiếp diễn

Washington, DC. (CBS) – Ngày 4 tháng 11 quan trọng với một số người này và không quan trọng với một số người khác, nhưng tất cả cử tri phải đi bầu để quyết định xem đảng nào giành quyền kiểm soát Thượng Viện.

Thực tế là số cử tri tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rất thấp, nhưng một số phòng phiếu vẫn chuẩn bị để đón số lượng cử tri khá lớn. Thượng Nghị sĩ Cộng Hòa Mitch McConnell, đại diện tiểu bang Kentucky, tiếp tục chiến đấu với tỷ lệ khít khao để giữ chiếc ghế tại Thượng Viện. Ông kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông, vì đây là cơ hội để cử tri bảo vệ đất nước này. Ông McConnell sẽ trở thành lãnh đạo đa số tại Thượng Viện, nếu đảng Cộng Hòa có thêm ít nhất 6 chiếc ghế tại Thượng Viện trong ngày 4 tháng 11. Nhưng nếu muốn vậy, ông phải đánh bại đối thủ Dân Chủ Alison Grimes, vì bà cũng như nhiều Thượng Nghị sĩ Dân Chủ khác muốn thu ngắn khoảng cách giữa bà với ông McConnell. Hiện nay, trong 9 cuộc chiến đấu tranh giành ghế tại Thượng Viện, chỉ có 2 ghế của Cộng Hòa, còn 7 ghế kia là của Dân Chủ. Trong khi các nhà phân tích của CBS tiên đoán Cộng Hòa chiến thắng,

Tòa Bạch Ốc vẫn hy vọng đảng Dân Chủ có được nhiều phiếu hơn. Tại buổi họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest tin rằng đảng Dân Chủ sẽ giữ được vị thế của một đảng đa số. (Minh Đức)