Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm tại thành phố Westminster, quận Cam sẽ chuyển qua hình thức bỏ phiếu bằng thư

Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm tại thành phố Westminster, quận Cam sẽ chuyển qua hình thức bỏ phiếu bằng thư

Ảnh: OCRegister

Tin từ Santa Ana, California – Ba trung tâm bỏ phiếu trực tiếp cho cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt tại thành phố Westminster đã được hủy bỏ trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng.

Căn cứ theo Sắc lệnh hành pháp của Thống đốc Gavin Newsom (N-34-20), việc bỏ phiếu trực tiếp có thể gây ra các rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng trong tình hình đại dịch COVID-19 như hiện nay. Ngoài ra, nó có thể gây nguy cơ suy yếu các biện pháp cách ly xã hội do Cơ quan Y tế Cộng đồng thực hiện, cũng như các khía cạnh khác liên quan đến phản ứng chống dịch COVID-19.

Theo tờ The Voice of Orange County đưa tin, thay vì hình thức bỏ phiếu trực tiếp, cuộc bầu cử bãi nhiệm này sẽ được thực hiện dưới hình thức bỏ phiếu bằng thư. Các cử tri tại thành phố Westminster đã nhận được phiếu bầu bằng thư vào hôm 9 tháng 3, 2020.

Để gửi lại phiếu bầu này, cử tri có 2 cách:

  • Thứ nhất, phiếu bầu bằng thư của cử tri phải được gửi đi với  dấu bưu điện trước hoặc trong ngày bầu cử 7 tháng 04.
  • Thứ hai, cử tri có thể đến bỏ phiếu bầu vào thùng thư tại các địa điểm được được định sẵn trước 8 giờ tối ngày 7 tháng 4.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng có thể yêu cầu phiếu bầu qua thư theo hình thức điện tử. Phiếu bầu có thể được tải xuống, in ra và gửi đi theo hướng dẫn đính kèm.  (BBT)

Cùng chuyên mục