Cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tại Garden Grove, Nam California

Vào chiều thứ Tư 3/6/2020 tại thành phố Garden Grove, Nam California, đã có cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng ngàn người chống lại nạn kỳ thị chủng tộc và bảo lực của cảnh sát. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: