ADS

Cúng miếu Bà Ngũ Hành

Xuất phát từ tính cách phóng khoáng, không cầu kỳ của người Việt Nam bộ, quyền năng của các nữ thần trong tục thờ Bà Nam bộ không được phân biệt rõ ràng, thường vị nào cũng cho là có chức năng bao quát là phù hộ độ trì cho chúng sanh, mưa thuận gió hòa. Theo đúng lệ thì vào kỳ vía, các miễu Bà phải mời đám bóng rỗi đến hát, tế, múa dưng bông. Những người này cho rằng việc hành nghề của họ là do có căn, có số, hay còn gọi là căn đồng.

Bài Liên Hệ