Cục Thống Kê Dân Số email các gia đình, khuyến khích trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Cục Thống Kê Dân Số email các gia đình, khuyến khích trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết sẽ bắt đầu gửi email cho các gia đình ở những khu vực có mức độ đáp ứng thấp để khuyến khích họ trả lời thống kê dân số năm 2020.

Hàng triệu email sẽ được gửi trong tuần này và sau đó tăng số lượng và tiếp tục vào Tháng Chín. Những email này bổ sung cho một chiến dịch cuối cùng nhắc nhở mọi người tự trả lời thống kê dân số năm 2020, khi những nhân viên kiểm đếm bắt đầu hỏi các gia đình để đáp ứng thống kê dân số. 

Thông điệp báo cho các gia đình ở những khu vực đáp ứng thấp rằng thời gian sắp hết và đáp ứng của họ đối với thống kê dân số năm 2020 rất quan trọng đối với cộng đồng của họ. Các thông điệp email sẽ mời mọi người trả lời trực tuyến tại 2020census.gov.

Những người nhận được email và chưa trả lời nên nhấn vào đường dẫn được cung cấp và hoàn tất thống kê dân số trực tuyến, rất dễ dàng, an toàn, và quan trọng.

Email sẽ được gửi đến tất cả các gia đình mà Cục Thống Kê Dân Số có thông tin liên lạc trong các nhóm khối thống kê dân số với tỷ lệ đáp ứng thấp hơn 50%. Điều này sẽ bao gồm các gia đình có thể đã trả lời. Tổng cộng, Cục Thống Kê Dân Số dự định gửi email cho hơn 20 triệu gia đình trong các khu vực có đáp ứng thấp này.

Các thông điệp email sẽ đến từ 2020census@subscriptions.census.gov và sẽ cung cấp cho người nhận tùy chọn từ chối nhận tin nhắn trong tương lai. Cục Thống Kê Dân Số cũng đang xem xét thư nhắc nhở đến các gia đình ở khu vực có đáp ứng thấp.

Thành công của Cục Thống Kê Dân Số gần đây qua việc liên lạc với các gia đình qua email để tham gia vào Khảo Sát Khuyến Khích Gia Đình thúc đẩy cơ quan này bổ sung các phương pháp này để hỗ trợ Thống Kê Dân Số Năm 2020. Phương pháp liên lạc này sẽ giúp tăng tỷ lệ đáp ứng và giảm nhu cầu theo dõi trực tiếp. 

Cục Thống Kê Dân Số đang tiếp tục xem xét việc gởi thư nhắc nhở và sẽ đưa ra thông báo trước khi thực hiện hoạt động tiếp cận đó. Ngoài việc gửi email cho các gia đình, Cục Thống Kê Dân Số đang gia tăng các nỗ lực tiếp cận khác trong cố gắng cuối cùng để khuyến khích mọi người trả lời thống kê dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Cục Thống Kê Dân Số gần đây thông báo rằng họ đã thực hiện Giúp Đỡ Trả Lời Câu Hỏi Qua Điện Thoại, một chương trình giúp trả lời tại các địa điểm như cửa hàng tạp hóa và tiệm thuốc ở các khu vực có mức độ đáp ứng thấp.

Ngoài ra, Cục Thống Kê Dân Số cũng gia tăng quảng cáo trả tiền, ra mắt một loạt các quảng cáo mới nhằm tăng sự đáp ứng trực tuyến và mở rộng tới tổng cộng 45 ngôn ngữ không phải tiếng Anh, và nhận được một số hỗ trợ truyền thông đăng quảng cáo.

Hạn chót để các gia đình trả lời Thống Kê Dân Số 2020 là 31 Tháng Mười. Tuy nhiên, nhân viên kiểm đếm đã bắt đầu đến các gia đình chưa trả lời ở các khu vực được chọn và sẽ bắt đầu đến các gia đình trên toàn quốc vào Tháng Tám. 

Không có tin tức phát hành liên quan đến thông báo này. Đây chỉ là Bản Nhắc Nhở thôi. 

###