Cục Thống Kê Dân Số bổ sung thêm các kế hoạch mới để bảo đảm sự chính xác cho Thống Kê Dân Số Năm 2020

Cục Thống Kê Dân Số bổ sung thêm các kế hoạch mới để bảo đảm sự chính xác cho Thống Kê Dân Số Năm 2020

Với khoảng 4 trong 10 gia đình chưa trả lời cho cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hôm nay tuyên bố họ sắp tiến hành nhiều hoạt động tiếp theo nhằm bảo đảm số thống kê chính xác và đầy đủ. Nhân viên Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiến hành các hoạt động sau đây trong vài tháng tới:

Mở rộng tầm hoạt động: Cục Thống Kê Dân Số bắt đầu gọi điện thoại thêm tới một số gia đình đã hoàn tất bản Thống Kê Dân Số năm 2020. Mục tiêu là để bảo đảm tất cả mọi người trong gia đình được liệt kê và thông tin xác thực đã được cung cấp trong bản trả lời thống kê dân số. Các cơ quan thống kê dân số bắt đầu việc gọi điện này vào ngày 22 tháng 4. Nếu ai không trả lời điện thoại, thì các nhân viên sẽ để lại ID có 12 mã số tham chiếu. Nỗ lực này sẽ tiếp tục đến hết giai đoạn đáp ứng là ngày 31 tháng 10.

Theo dõi những người chưa trả lời: Cục Thống Kê Dân Số bắt đầu các hoạt động điện tử để bảo đảm các hệ thống, hoạt động và kế hoạch hoạt động như bình thường. Bắt đầu từ giữa tháng Bảy, các nhân viên thống kê dân số từ sáu văn phòng thống kê dân số khu vực sẽ bắt đầu phỏng vấn các gia đình chưa trả lời thống kê dân số năm 2020. Sáu văn phòng thống kê dân số khu vực sẽ được công bố vào đầu tháng Bảy. Các văn phòng thống kê dân số khu vực bổ sung có thể được công bố trong đợt ra mắt thứ hai sẽ xảy ra vào cuối tháng Bảy. Ngoài các văn phòng thống kê dân số khu vực mới ra mắt, các văn phòng thống kê dân số khu vực còn lại sẽ bắt đầu việc tiếp tục liên lạc với những người chưa trả lời vào ngày 11 tháng 8 và kết thúc không muộn hơn ngày 31 tháng 10. Tất cả những nhân viên thống kê dân số sẽ được đào tạo về giãn cách xã hội. Họ sẽ được cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và làm theo hướng dẫn của địa phương để sử dụng.

Phỏng vấn lại những người chưa trả lời: Trong một số trường hợp, một nhân viên thống kê dân số thứ hai có thể đến để thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn để bảo đảm việc thu thập dữ liệu đúng và đầy đủ. Các cuộc phỏng vấn này là để xác nhận tất cả các nhân viên thống kê dân số đã được đào tạo và thực hiện công việc của họ một cách chính xác. Cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện bởi một nhân viên thống kê dân số khác không phải là nhân viên trước đó. Hoạt động này được dự trù bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10.

Sau Khi Đã Trả Lời Thống Kê: Sau khi một gia đình đã trả lời cuộc thống kê dân số năm 2020, các nhân viên thống kê sẽ đến thăm một số gia đình để xác định tầm hoạt động của cuộc thống kê dân số năm 2020. Cuối cùng, các nhân viên thống kê dân số sẽ thu thập các thông tin sau:

  • Cư dân hiện tại của đơn vị gia cư.
  • Những người trong gia đình có thể có mặt hoặc không có mặt  ở đó vào ngày 1 tháng 4 (là Ngày Thống Kê Dân Số).
  • Những người không có mặt ở nhà từ ngày 1 tháng 4 đến thời điểm phỏng vấn.

Thông tin được thu thập từ mỗi người bao gồm tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, chủng tộc, mối quan hệ với chủ nhà và nguồn gốc Hispanic (Nói tiếng Tây Ban Nha). Người phỏng vấn cũng thu thập thông tin về các địa chỉ mà người đó có thể có mặt trong Ngày Thống Kê dân số. Các cuộc phỏng vấn này dự trù sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12.

Cục thống kê dân số cũng sẽ liên lạc với một số ít các gia đình trong vài phút để giúp đánh giá phẩm chất của cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020.

Tất cả các nhân viên thống kê  dân số đều mang phù hiệu ID chính thức bao gồm tên, ảnh, có dấu xác nhận của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và ngày hết hạn.

Cục Thống Kê Dân Số tiến hành tất cả các hoạt động với hai nguyên tắc chính: (1) bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và công chúng, và (2) hoàn thành yêu cầu theo luật định để đệ trình bản thống kê dân số năm 2020 lên tổng thống theo lịch trình. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế quốc gia, tiểu bang và địa phương để  bảo đảm tất cả các hướng dẫn của những cơ quan này được áp dụng trong các hoạt động của chúng tôi.

Hiến pháp Hoa Kỳ đòi hỏi thực hiện một cuộc thống kê dân số cứ sau mỗi 10 năm. Thống Kê Dân Số giúp xác định số lượng ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ tại Hạ viện Hoa Kỳ và cách hàng tỷ đô la trong quỹ liên bang sẽ được phân bổ cho các tiểu bang và cộng đồng trong 10 năm tới.

Đây chỉ là Bản Nhắc Nhớ thôi. Không phải là Thông Cáo Báo Chí.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang  2020census.gov.