27/08/2015 | 2

Cục diện tại biên giới Tây Nam Việt Nam

Trong đầu tháng 8, chương trình THE KIM NHUNG SHOW đã có cuộc trò chuyện với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về việc thị trường chứng khoáng Trung Cộng bị suy sụp và vụ phá giá đồng nguyên đã khiến cả thế giới phải theo dõi. Không chỉ vậy, đất nước Việt Nam hiện đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng với biến động ở biên giới Tây Nam. Chương trình hôm nay sẽ đặt lại vấn đề này với nhà văn Phan Nhật Nam. Liệu chiến tranh giữa Trung Cộng và Việt Nam, giữa Cambodia và Việt Nam có xảy ra hay không? Mời quý vị cùng theo dõi.