04/08/2018 | 1

Cuba cho phép công dân ở ngoại quốc tham gia thảo luận về hiến pháp

Cuba cho phép công dân ở ngoại quốc tham gia thảo luận về hiến pháp

Ảnh: Reuters

Havana, Cuba – Hôm qua 3 tháng 8, chính phủ Cuba thông báo rằng công dân của họ sống ở ngoại quốc vẫn có thể tham gia vào cuộc tranh luận công khai về việc cải cách hiến pháp năm 1976.

Đây là lần đầu tiên quốc đảo cộng sản công nhận người Cuba sống ở hải ngoại là công dân của họ, sau nhiều năm họ loại trừ người di cư ra khỏi công việc chính trị trong nước. Dự thảo đề nghị thay đổi hiến pháp được Quốc Hội thông qua tháng trước, sẽ được công chúng tranh luận tại 35,000 nơi làm việc cũng như tại các cuộc họp cộng đồng vào tháng 11, trước khi phiên bản cuối cùng được trình lên để trưng cầu dân ý.

Dự thảo vẫn duy trì hệ thống chủ nghĩa xã hội độc đảng ở Cuba, nhưng mở đường cho việc công nhận các công ty nhỏ tư nhân, quyền đồng tính và quyền chuyển giới, cùng với nhiều vấn đề khác. Chính phủ Cuba cho biết họ sẽ đăng tải phiên bản dự thảo trên mạng Internet, cùng với mẫu đơn mà công dân sống ở ngoại quốc có thể điền vào cùng với ý kiến của họ. Mặc dù công dân sống ở ngoại quốc được phép tranh luận và nêu ý kiến, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có được bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hay không.

Trong thời Chiến Tranh Lạnh, công dân Cuba rời đảo bị gắn nhãn là “phản bội” và là “giun bọ,” đặc biệt là nếu họ sống ở Hoa Kỳ. Họ hiếm khi được phép trở về nhà, thậm chí để thăm gia đình và họ hàng. Dân số Cuba chỉ có 11 triệu, nhưng có hơn 2 triệu sống ở ngoại quốc. (Mai Đức)