17/04/2016 | 0

Cuba: Castro tố cáo Hoa Kỳ khai tử cách mạng XHCN

Cuba: Castro tố cáo Hoa Kỳ khai tử cách mạng XHCN

Havana, Cuba. (Reuters) – Chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raul Castro hôm qua cảnh cáo người dân Cuba rằng, Hoa Kỳ đang theo đuổi mục tiêu khai tử cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Cuba, mặc dù tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama chủ động mở lại bang giao giữa hai quốc gia và đích thân thăm viếng Havana hồi tháng rồi.

Raul Castro nhân cơ hội này cũng nhấn mạnh rằng, chế độ độc đảng là cần thiết để bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa tại Cuba. Castro tuyên bố như trên tại lễ nhậm chức của các nhà dân cử nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của quốc hội nước này. Ông Catro cho rằng, mong muốn kết thúc chính sách cấm vận Cuba của tổng thống Obama chỉ là sự thay đổi phương pháp, ám chỉ mọi nỗ lực của Washington nhằm mang lại sự thay đổi thể chế chính trị tại Cuba, kể từ khi hai anh em nhà Castro lật đổ chính phủ thân Hoa Kỳ hồi năm 1959.

Cuối năm 2014, hai ông Obama và Castro cùng loan báo việc kết thúc sự thù địch kéo dài gần 6 thập niên để bình thường hoá bang giao giữa hai quốc gia. Tổng thống Obama cũng đã thực hiện chuyến đi lịch sử đến đảo quốc Cuba hồi tháng rồi, trong khi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi thúc đẩy sự tự do chính trị và dân chủ tại quốc gia độc đảng này. Castro cho rằng ông không tin vào những lời hứa hẹn của tổng thống Obama khi nói rằng Hoa Kỳ sẽ không áp đặt bất kỳ sự thay đổi về kinh tế và chính trị nào tại Cuba. (Song Châu)