Cử Tri Ở Khu Vực TNS Dean Trần Nói Gì Về Việc Ông Bị Truy Tố?

Thông tin từ văn phòng vận động tranh cử của cựu thượng nghị sĩ Dean Trần cho biết cho đến ngày thứ 3 ngày mùng 5 tháng 7 văn phòng bộ trưởng tư pháp tiểu bang Massachussetts vẫn chưa cung cấp bất cứ giấy tờ truy tố nào cho bên phía luật sư của cựu thượng nghị sĩ Dean Trần. Một việc làm rất bất thường, đồng thời theo thông tin chúng tôi nhận được luật sư của thượng nghị sĩ Dean Trần đang tính đến việc khởi kiện dân sự đối với văn phòng bộ trưởng tư pháp tiểu bang. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với một số cử trị tại các thành phố thuộc khu vực tranh cử quốc hội của cựu thượng nghị sĩ Dean Trần như sau, xin mời quý vị cùng theo dõi.