28/06/2022 | 92

Cử tri California sẽ quyết định liệu quyền phá thai có được Hiến Pháp tiểu bang bảo vệ hay không

Cử tri California sẽ quyết định liệu quyền phá thai có được Hiến Pháp tiểu bang bảo vệ hay không

Cử tri California sẽ quyết định liệu quyền phá thai có được hiến pháp tiểu bang bảo vệ không trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Câu hỏi này chắc chắn sẽ thúc đẩy số cử tri đi bỏ phiếu, trong bối cảnh Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa hủy Roe v. Wade.

Theo KTLA, phán quyết của Tối cao Pháp viện vào thứ Sáu (ngày 24 tháng 6) cho phép các tiểu bang tự quyết định xem có cho phép phá thai hay không. California ủng hộ quyền phá thai, vì vậy sẽ không có luật nào hạn chế quyền truy cập phá thai của người dân trong thời gian tới. Nhưng quyền phá thai hợp pháp ở California dựa trên “quyền riêng tư” trong hiến pháp tiểu bang, trong khi phán quyết của Tối cao Pháp viện tuyên bố rằng quyền riêng tư không đảm bảo quyền được phá thai.

Giới lập pháp đảng Dân chủ ở California lo ngại rằng phán quyết này có thể khiến luật phá thai của tiểu bang dễ bị thách thức trước các tòa án tiểu bang. Để giải quyết vấn đề đó, các nhà lập pháp tiểu bang hôm thứ Hai (ngày 27 tháng 6) đã đồng ý đưa một sửa đổi hiến pháp vào cuộc bỏ phiếu năm nay để bảo đảm quyền phá thai sẽ không bị đe dọa tại các tòa án.

Nội dung của sửa đối trên nói rằng tiểu bang sẽ không từ chối hoặc can thiệp vào quyền tự do sinh sản của một cá nhân, bao gồm quyền cơ bản của họ là lựa chọn phá thai và quyền cơ bản của họ để lựa chọn hoặc từ chối các biện pháp ngừa thai. Sửa đổi này sẽ được ký thành luật nếu đạt được sự ủng hộ đa số từ phía cử tri. Trong số những cử tri ở California, 76% phản đối việc hủy Roe v. Wade.