13/08/2016 | 0

Cụ ông được minh oan sau 46 năm đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng

Cụ ông được minh oan sau 46 năm đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng

Ảnh: Người Lao Động

Luật sư của cụ ông ở Bắc Ninh vừa được minh oan sau 46 năm mắc tội giết người vừa gửi đơn đề nghị bồi thường oan sai đến các cơ quan có thẩm quyền.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, phó giám đốc công ty luật Hòa Lợi, thân chủ của ông là cụ ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi, đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng, tương đương hơn 500,000 Mỹ kim. Theo ông Hòa, việc bồi thường cho ông Thêm được tính thành 2 giai đoạn, là giai đoạn bị giam giữ và giai đoạn tại ngoại. Theo hồ sơ của công ty luật, ông Thêm bị giam giữ 2,010 ngày, và bị mang tiếng giết người oan trong thời gian tại ngoại kéo dài tới 14,530 ngày. Ông Hòa ước tính cho giai đoạn bị giam giữ, mức bồi thường cho ông Thêm là hơn 1.1 tỉ đồng, tương đương hơn 50,000 Mỹ kim. Số tiền ông Thêm đòi bồi thường cho giai đoạn tại ngoại kéo dài suốt 43 năm là 10.2 tỉ đồng, tương đương hơn 450,000 Mỹ kim. Ngoài ra còn các khoản bồi thường khác bao gồm chi phí đi kêu oan và chữa bệnh lên đến khoảng 800 triệu đồng.

Cũng tin liên quan tới cụ ông Trần Văn Thêm, báo chí trong nước cho biết người nhà đã mất liên lạc với ông từ sáng Thứ Sáu, sau khi ông kêu một người cháu chở đi ra khỏi làng bằng xe máy nhưng không nói đi đâu. Hiện cả nhà chưa liên lạc được với cả hai người.

Huy Lam / SBTN