23/06/2017 | 1

Cư dân Virginia bị buộc tội làm gián điệp, cung cấp bí mật quốc phòng cho Trung Cộng

Cư dân Virginia bị buộc tội làm gián điệp, cung cấp bí mật quốc phòng cho Trung Cộng

Ảnh: 48h Hot News

Leesburg, Virginia – Nhà chức trách cho biết Kevin Patrick Mallory 60 tuổi, cư dân Leesburg, Virginia, là người có cơ hội tiếp cận thông tin tối mật của Hoa Kỳ, bị buộc tội cung cấp bí mật quốc phòng cho Trung Cộng, đang đối mặt với án tù chung thân.

Trong lịch sử, Trung Cộng nổi tiếng vì âm mưu đột nhập vào hệ thống tình báo Hoa Kỳ, mua chuộc viên chức tiếp cận thông tin quốc phòng, có tham vọng hiện đại hóa quân đội, và muốn khả năng của quân đội họ ngang tầm vóc Hoa Kỳ. Trung Cộng từng gài gián điệp vào hệ thống quốc phòng Mỹ, ăn cắp bí mật của việc sản xuất chiến đấu cơ F-35 Joint Fighter.

Theo Bộ Tư Pháp, ông Mallory lợi dụng việc dọn dẹp vệ sinh trong khu vực chứa tài liệu tối mật, tiếp cận hồ sơ này, từ đó âm mưu bán bí mật quốc phòng cho điệp viên ngoại quốc. Sau khi bị phát hiện, ông Mallory cố tình khai man với nhân viên FBI tại những cuộc thẩm vấn, dẫn dắt cuộc điều tra vào chỗ bế tắc. Tuy nhiên FBI vẫn tiếp tục cuộc điều tra, nhắm vào những cá nhân có liên quan tới ông Mallory, đặt an ninh quốc gia vào tình trạng nguy hiểm thông qua việc tiết lộ bí mật quốc phòng cho Trung Cộng.

Hồ sơ Bộ Tư Pháp cho biết ông Mallory nói tiếng Hoa thông thạo, nhận làm cố vấn cho nhiều cơ quan chính phủ ngoại quốc ở Hoa Kỳ. Trong tháng 3 và tháng 4, ông Mallory có mặt ở Thượng Hải, nhằm chuyển hồ sơ tối mật của Mỹ cho một số người đang làm việc tại cơ quan tình báo Trung Cộng. (Mai Đức)