Cư dân miền Nam Texas kiện Formosa đòi bồi thường $180 triệu Mỹ Kim

Vào ngày thứ Sáu 29 tháng 03, 2019, tòa án liên bang Victoria sẽ ra phán quyết về việc cư dân miền Nam Texas kiện công ty Formosa đòi bồi thường $180 triệu Mỹ Kim. Chúng tôi đã liên lạc với với bà Triều Giang Nancy Bùi để tìm hiểu sự việc