03/03/2016 | 1

Cty Continental cảnh báo Anh rời bỏ EU

Cty Continental cảnh báo Anh rời bỏ EU

Hanover, Đức. (Reuters) – Công ty Continental chế tạo bộ phận xe hơi và vỏ xe đã tuyên bố trong ngày hôm nay là đang mở đầu một năm mới vững chắc, tài chánh tốt đẹp và giữ vai trò tích cực trong sự phát triển cao kỷ trong năm nay.

Dòng chảy tiền mặt tăng trên 500 triệu euros, lên tới 2.7 tỷ euros, trị giá tài sản lên 13.2 tỷ euros, là con số cao nhất từ trước đến nay. Continental cho biết sẽ tăng tiền chia lời cổ phần 15%. Công ty hy vọng lợi tức tăng 5% trong năm nay, nhờ bán điện tử, bộ phận nhạy cảm và hệ thống nhu liệu, sản phẩm kỹ nghệ và vỏ xe. Trả lời phỏng vấn của Reuters, Tổng giám đốc điều hành Elmar Degenhart nói rằng Bắc Mỹ, Âu Châu và Trung Cộng vẫn là những thị trường chính yếu. Bởi vì nền kinh tế Nga và Brazil đang gặp khó khăn nên ông ta lo ngại 2 thị trường này sẽ xuống thêm trong năm nay.

Trong tháng qua, Continental đã cung cấp bộ phận kiểm soát an toàn air bag cho 5 triệu chiếc xe của Honda, Fiat Chryler, Mercedez-Benz và 3 công ty chế tạo khác, trong lúc cuộc khủng hoảng air bag an toàn đang gia tăng. Đơn vị Continental AG đã nói với Cơ quan An toàn Xa lộ Quốc gia Hoa Kỳ rằng hệ thống điện tử trang bị cho hàng triệu chiếc xe từ năm 2006 tới năm 2010 có thể không hoạt động, air bag không bung khi bị tông xe hay có thể bung bất ngờ bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước. T

rả lời phỏng vấn của Reuters, ông Elmar Degenhart cũng cảnh báo rằng nếu Anh quốc rời bỏ Liên Âu sẽ tạo nên nhiều hậu quả tiêu cực cho chính nước Anh và cho cả Âu Châu. Trên quan điểm thương mại, ông ta không thấy có ý nghĩa gì nếu ly khai trở thành hiện thực. Người Anh sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 để quyết định tiếp tục nằm trong Liên Âu hay rút lui. (Hồng Tú)