11/02/2016 | 0

CT quỹ dự trữ liên bang: Quá sớm để thấy tác động của kinh tế toàn cầu

CT quỹ dự trữ liên bang: Quá sớm để thấy tác động của kinh tế toàn cầu

Washington, DC. (CBS) – Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Janet Yellen cảnh báo rằng áp lực kinh tế toàn cầu gây rủi ro cho kinh tế Hoa Kỳ, những vẫn còn quá sớm để xác định các mối rủi ro đó có đủ nghiêm trọng để thay đổi chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương hay không.

Bà Yellen cho biết, trong cuộc họp tới vào tháng 3, Quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ xác định sự yếu kém kinh tế và thị trường suy giảm trên toàn thế giới ảnh hưởng tới tăng trưởng tại Hoa Kỳ như thế nào. Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang cũng thừa nhận ngân hàng trung ương ngạc nhiên trước việc giá dầu giảm mạnh và giá trị đồng Mỹ kim tăng. Bà Yellen đưa ra nhận xét kể trên trong ngày thứ hai của phiên điều trần trước Ủy Ban Ngân Hàng Thượng Viện. Hôm Thứ Tư, bà cảnh báo áp lực toàn cầu có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ và làm chậm lại tốc độ tăng lãi suất của Quỹ Dự Trữ Liên Bang. Theo bà Yellen, vào tháng 12 vừa qua, khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất 0.25%, sau khi lãi suất ở mức thấp gần không trong vòng 7 năm, có nhiều dấu hiệu cho thấy tăng trưởng tiền lương được cải thiện.

Bà Yellen nhắc lại rằng Quỹ Dự Trữ Liên Bang đã nghiên cứu triển vọng áp dụng lãi suất âm vào năm 2010 nhưng sau đó quyết định không sử dụng để cố gắng thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên bà nói ngân hàng trung ương tin rằng họ nên nghiên cứu vấn đề một lần nữa khi các ngân hàng trung ương khác, trong đó có Âu châu và Nhật Bản, đang sử dụng tỷ lệ âm để cố gắng đẩy mạnh cho vay và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Nguyên Trân)