30/11/2020 | 6

CSVN xuất siêu hơn 20 tỷ Mỹ kim trong 11 tháng 

CSVN xuất siêu hơn 20 tỷ Mỹ kim trong 11 tháng 

Xe container chờ làm thủ tục xuất cảng nông sản tại cửa khẩu quốc tế (TTXVN)

Tin từ Hà Nội: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, cộng sản Việt Nam vẫn xuất siêu kỷ lục 20.1 tỷ Mỹ kim trong 11 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, Cơ quan Thống kê cho biết Việt Nam xuất cảng hàng hoá trị giá 254.6 tỷ Mỹ kim, tăng 5.3% so với cùng thời kỳ năm trước, và nhập cảng hàng hoá trị giá 234.5 tỷ Mỹ kim, tăng 1.5%.

Trong 11 tháng Việt Nam có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất cảng trên 1 tỷ Mỹ kim, và 6 mặt hàng xuất cảng trên 10 tỷ Mỹ kim. Giá trị kim ngạch xuất cảng của nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 138 tỷ.

Hoa Kỳ là thị trường nhập nhiều hàng hoá nhất của Việt Nam trong 11 tháng với giá trị nhập cảng gần 70 tỷ Mỹ kim, tiếp đến là Trung Cộng, EU, ASEAN, Nam Hàn và Nhật Bản.  Trung Cộng là quốc gia xuất cảng hàng hoá lớn nhất sang Việt Nam với giá trị là gần 74 tỷ Mỹ kim. Tiếp theo là Nam Hàn, ASEAN, Nhật bản, EU và Hoa Kỳ.

Quốc Tuấn