18/05/2015 | 0

CSVN vẫn khẳng định tình anh em với Trung cộng

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về việc Bộ trưởng bộ quốc phòng CSVN Phùng Quang Thanh nhất mạnh rằng cái bắt tay với Bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Cộng là một việc làm ý nghĩa, tăng cường hợp tác hữu nghị bảo vệ biên giới, thể hiện tinh thần đoàn kết và đi vào chiều sâu của quân đội 2 nước. Hiện nay, Trung Cộng đang công khai xâm lược chủ quyền biển đảo của nước nhà mà các nhà lãnh đạo của CSVN vẫn một mực khẳng định tình hữu nghị anh em đối với Trung Cộng. Giặc ngoại xâm không chống lại đi bắt bớ những người yêu nước, muốn bảo vệ đất nước, cho họ là phản động. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.