CSVN từ chối 71 khuyến cáo nhân quyền của UPR

CSVN từ chối 71 khuyến cáo nhân quyền của UPR

Ảnh: Internet

Tin từ Geneva, ngày 27/6/2019: Chế độ cộng sản Việt Nam chỉ chấp nhận 220 trong tổng số 291 khuyến cáo về Kiểm định Phổ quát Định kỳ (Universal Periodic Review- UPR), và từ chối 50 khuyến nghị cũng như từ chối một phần 21 khuyến nghị còn lại.

Theo phúc đáp chính thức của Việt Nam công bố trên trang Việt Nam của Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp quốc, Hà Nội có giải thích sơ bộ lý do từ chối 71 khuyến nghị là do các khuyến nghị này không phù hợp với “thực tế” ở Việt Nam.

Những khuyến nghị quan trọng bị Hà Nội từ chối bao gồm: Hôn nhân đồng giới, tham gia các cơ chế khiếu nại cá nhân của các cơ chế nhân quyền, tham gia các công ước nhân quyền khác về lao động di trú, mất tích cưỡng bức, Công ước 87 của International Labor Organization, Công ước UNESCO về xóa bỏ phân biệt đối xử trong giáo dục, bãi bỏ/đình chỉ thi hành án tử hình/hỗ trợ đối thoại tiến tới bỏ án tử hình, trả tự do cho tù nhân lương tâm, và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và nhân quyền.

Việt Nam không chấp nhận cho phép báo chí tư nhân và bỏ hoàn toàn kiểm duyệt văn hóa. Hà Nội cũng không đồng ý sửa các luật hạn chế tự do biểu đạt gồm bộ luật hình sự, luật An ninh mạng, và không công nhận người bảo vệ nhân quyền cũng như điều tra các hành vi bạo lực với người bảo vệ nhân quyền.

Kết quả chính thức về Kiểm định Phổ quát Định kỳ của Việt Nam sẽ được công bố ngày 04/7.

Theo nhà hoạt động Nghiêm Hoa từ tổ chức Không gian Nhân quyền thì không có gì mới về chuẩn mực trong cam kết nhân quyền của ViệtNam. Có điểm mới là cái gì mà Hà Nội không cam kết thì được giải thích cụ thể hơn và nhiều điểm được minh họa là luật Việt Nam không thua gì Luật Nhân quyền quốc tế.

Quốc Tuấn