19/06/2015 | 3

CSVN thông qua luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi

CSVN thông qua luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi

Đạo luật vừa được Quốc hội CSVN thông qua quy định công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân theo học cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. So với quy định cũ, thì tuổi gọi nhập ngũ đối với các trường hợp được tạm hoãn này sẽ bị kéo dài thêm 2 năm.

Ủy ban thường vụ Quốc hội CSVN cho rằng, việc quy định độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân phải bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Hiến pháp, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập theo quy định hiện hành.

Theo đó chỉ quy định kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi đối với công dân có trình độ cao đẳng và đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, đây là giải pháp tạo điều kiện cho sinh viên, vừa thực hiện quyền học tập, vừa thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Về nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, Luật nghĩa vụ quân sự vừa được thông qua quy định công dân nam trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự có bổn phận phục vụ tại ngũ trong quân đội. Công dân nữ trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.

Luật có hiệu lực từ 1-1-2016.

Luật nghĩa vụ quân sự của CSVN có thể được sửa đổi. Nhưng tư duy, học thuyết về quốc phòng của họ vẫn không có gì thay đổi trong 70 năm nay. Họ luôn muốn xây dựng một lực lượng vũ trang có “ba thứ quân” – bao gồm quân chính quy, quân địa phương và dân quân tự vệ. Mặt khác, chế độ quân dịch vẫn được duy trì, củng cố.

Căn cứ theo những điều khoản mới sửa đổi về chế độ quân dịch, thì lượng tuyển quân hàng năm sẽ rất nhiều, quá với năng lực tiếp nhận thực tế của quân đội CSVN. Quân đội đông cũng tạo áp lực lên ngân sách. Thêm vào đó, nguồn nhân lực chất lượng tốt, cần sử dụng cho phát triển kinh tế, thì họ lại phải phục vụ trong quân ngũ, sau khi giải ngũ thì kiến thức và kỹ năng nghề đã phai nhạt. Điều này hoàn toàn không có lợi cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh nhiều căng thẳng và sự thay đổi đến chóng mặt của công nghệ vũ khí, phương thức tác chiến mới, học thuyết quân sự mới như hiện nay, Việt Nam cần thay đổi lại quan điểm về quốc phòng, cũng như cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển quân đội.

Quân đội quan trọng ở tính chuyên nghiệp, kỷ luật và phương tiện tiên tiến. Những điều này không thể trông đợi ở một đội quân thực hiện nghĩa vụ, mà đó phải là một đội quân “sinh nghề tử nghiệp”.

Với năng lực về con người và phương tiện như hiện nay, kèm theo sự chậm thay đổi trong học thuyết quốc phòng, CSVN khó lòng mà bảo vệ chủ quyền của quốc gia.

Nhật Nam / SBTN