15/04/2020 | 28

CSVN tăng cường đàn áp trực tuyến, tăng tiền phạt lên 20 triệu đồng 

CSVN tăng cường đàn áp trực tuyến, tăng tiền phạt lên 20 triệu đồng 

Một Facebooker bị tra khảo về bài viết trên mạng (Nhân Dân)

Theo nghị định số 15 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, việc chia sẻ thông tin bị coi là giả mạo hoặc sai sự thật sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng.

Cụ thể, Điều 101 quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Thêm nữa, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn cũng bị phạt tiền 20 triệu đồng.

Chế độ cộng sản biện minh cho việc tăng cường đào áp, coi đây là “phương thức mạnh” để ngăn chạn tin giả có thể gây hoang mang xã hội trong dịch Covid-19.

Theo báo chí nhà nước cộng sản, công an đã tra khảo hơn 700 Facebookers để từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xảy ra ở Việt Nam, và hơn 300 trong số họ bị phạt tiền từ 7.5 triệu đến 15 triệu đồng vì những bài viết không thuận cho chế độ.

Quốc Tuấn