19/04/2019 | 0

CSVN tăng chi tiêu quốc phòng, chiếm 9.43% CAGR, lên đến 7.9 tỉ mỹ kim vào năm 2024

CSVN tăng chi tiêu quốc phòng, chiếm 9.43% CAGR, lên đến 7.9 tỉ mỹ kim vào năm 2024

Ảnh: Kiến Thức

Tin Hà Nội, Việt Nam.- Theo businesswire.com, ngân sách quốc phòng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ chiếm 9.43% CAGR trong giai đoạn từ nay đến năm 2024, lên đến 7.9 tỉ Mỹ kim.

Theo bản tin này thì việc tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân Trung Cộng và tuyên bố chủ quyền tại vùng Biển Đông đang tranh chấp đã buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tăng cường khả năng quân sự. Việt Nam đã chi 5.1 tỉ Mỹ kim cho ngân sách quốc phòng trong năm 2019, trong đó có đến 32.5% được sử dụng để mua sắm thiết bị quân sự. Chi tiêu quốc phòng của cộng sản  Việt Nam lên tới 7.34% tỉ lệ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, nhằm mục đích tối tân hoá quân đội, chú trọng đến việc ngăn chận Hoa Lục chiếm đóng lãnh hải đang tranh chấp tại Biển Đông.

Trong giai đoạn tới theo dự báo thì cộng sản Việt Nam sẽ mua sắm thêm chiến đấu cơ, phi cơ đa dụng, xe thiết giáp, các chiến hạm hải quân và chiến hạm tuần tiễu, phi cơ hàng hải tuần tiễu, và thiết bị giám sát. Vì tốc độ tăng trưởng dân số của Việt Nam chậm lại, cho nên chi phí quốc phòng tính trên mỗi đầu người trong năm 2019 sẽ là 53.7 Mỹ kim, tăng lên 79.3 Mỹ kim vào năm 2024. Chi tiêu cho nền an ninh nội địa Việt Nam theo dự tính sẽ là 20.9 tỉ Mỹ kim theo dự đoán so với 12.7 tỉ Mỹ kim trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019.

Ngành kỹ thuật quốc phòng và khả năng phòng thủ nội địa yếu kém đã buộc cộng sản Việt Nam phải nhập cảng vũ khí của các quốc gia khác để thoả mãn nhu cầu quân sự. Trong năm 2014 đến 2018, Nga là nhà cung cấp các thiết bị, máy móc quân sự lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 77.9% chi phí mua sắm, tiếp theo Israel, Belarus, Nam Hàn và Ukraine chiếm tỉ lệ lần lượt là 9%, 4.1%, 2.8% và 2%

Song Châu