23/08/2019 | 0

CSVN sẽ rà soát an ninh đối với các dự án đầu tư nước ngoài

CSVN sẽ rà soát an ninh đối với các dự án đầu tư nước ngoài

Ảnh: Dân Trí

Tin từ Hà Nội, ngày 23/8/2019: Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Bộ chính trị của đảng cộng sản cầm quyền đã ra nghị quyết, yêu cầu tiến hành rà soát an ninh đối với tất cả dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Việc rà soát này là một phần trong chương trình định hướng chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chế độ CSVN đặt mục tiêu xây dựng tiêu chí về đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch; đánh giá và rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình đầu tư. Nghị quyết yêu cầu không xem xét mở rộng và gia hạn hoạt động đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Hiện Việt Nam có nhiều dự án đầu tư nước ngoài gây ô nhiễm môi trường như nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh và Vedan ở tỉnh Đồng Nai… Tuy nhiên, chế độ cộng sản lại đàn áp những người phản đối hoặc tố cáo sai phạm của những dự án như thế, và nhiều người đã phải chịu án tù nhiều năm, điển hình là nhà hoạt động công đoàn và môi trường Hoàng Đức Bình, người hiện đang chịu án tù 13 năm trong điều kiện tù đày rất hà khắc.

Dự án đã từng bị báo động về cả an ninh quốc gia lẫn môi trường chính là dự án bauxite Tây Nguyên của Trung Cộng. Có nhiều dự án đầu tư của nhà đầu tư đến từ Trung Cộng mà không bị kiểm soát chặt chẽ bởi nhà chức trách địa phương.

Quốc Tuấn