08/11/2020 | 43

CSVN sẽ ban hành “bộ quy tắc” để thắt chặt kiểm soát mạng xã hội 

CSVN sẽ ban hành “bộ quy tắc” để thắt chặt kiểm soát mạng xã hội 

Bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (VTC)

Tin từ Hà Nội: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin trong phiên họp của quốc hội cộng sản Việt Nam tuần qua, bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sẽ ban hành “Bộ quy tắc tham gia mạng xã hội” trong năm 2020 với yêu cầu định danh người dùng mạng.

Ông Hùng nói cùng với phát triển các công cụ kỹ thuật để rà quét thông tin, bộ quy tắc này buộc mọi người sử dụng mạng xã hội phải hiểu là không thể phát biểu trái với ý với nhà cầm quyền. Đề án xây dựng “Bộ quy tắc tham gia mạng xã hội” đã được truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam nhắc đến từ năm 2018.

Ông Hùng khẳng định rằng thời gian qua bộ của ông xác định việc “làm sạch” không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và “đã làm rất quyết liệt.” Ông cũng nói trong nỗ hợp tác với Việt Nam nhằm “làm sạch” không gian mạng, Facebook đã tăng cường gỡ tin bài năm 2020 gấp 30 lần so với năm 2017.  Ông nói Việt Nam đã nâng cấp trung tâm giải quyết, mỗi ngày có thể sàng lọc được 300 triệu tin.

Thêm nữa, Việt Nam cũng đã làm việc “cứng rắn” với các nền tảng xuyên biên giới, đặc biệt là Facebook và YouTube, yêu cầu họ gỡ bỏ thông tin “xấu, độc” và rằng tỉ lệ gỡ bỏ thông tin này tăng lên hàng năm.  Nhiều nhà hoạt động cho tự do báo chí Việt Nam nói rằng việc hình thành bộ quy tắc này là những biện pháp cứng rắn và liên tiếp của nhà cầm quyền cộng sản nhằm “đàn áp” tự do ngôn luận.

Quốc Tuấn