21/12/2014 | 0

CSVN quyết tâm ngăn chặn đối lập chính trị

CSVN quyết tâm ngăn chặn đối lập chính trị

Bộ Công an CSVN đã báo cáo với ông Dũng rằng lực lượng Công an đã nỗ lực “thực hiện thắng lợi” nhiệm vụ trong năm 2014: “đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước…”.

Ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là đại hội đảng CSVN các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của ĐCSVN – là thời điểm “các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá”. Do đó, Ông Dũng yêu cầu ngành Công an “…không để bị động, bất ngờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước…”.

Ông Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an khẳng định lực lượng Công an CSVN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quân đội, các bộ, ngành… để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015: “…nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp, đại hội lần thứ XII của ĐCSVN, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…”.

Từ những gì mà ông thủ tướng và ngành công an phát biểu, rõ ràng CSVN quyết tâm ngăn chặn “đối lập chính trị” tại Việt Nam, với mục tiêu then chốt của năm 2015 là bảo vệ Đại hội ĐCSVN ở các cấp và toàn quốc.

Ngành công an vốn chịu sự lãnh đạo của đảng CSVN từ khi thành lập. Từ năm 1945, khi chính phủ liên hiệp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời, hàng loạt các tổ chức, đảng phái chính trị từng hợp tác với CSVN bị trấn áp bằng nhiều thủ đoạn dưới bàn tay của công an. Điển hình là sự kiện số 7 phố Ôn Như Hầu tại Hà Nội, nhằm trấn áp Quốc Dân Đảng của cụ Nguyễn Thái Học sáng lập. Xét cho cùng, ngành công an được CSVN sử dụng như một công cụ nhằm trấn áp các tổ chức chính trị và các tư tưởng chính trị khác với CSVN, có nguy cơ đe dọa đến địa vị thống trị độc tôn của CSVN.

Tính đến nay, tại Việt Nam đã có nhiều tổ chức chính trị và các phong trào dân sự đấu tranh cho dân chủ được hình thành. Tuy nhiên, CSVN không chấp nhận, và luôn vu cho các tổ chức này là “phản động”, “phá hoại đất nước”, … CSVN cũng sử dụng những luận điệu tuyên truyền nhằm bôi xấu các tổ chức đối lập, biện minh cho chế độ độc tài toàn trị.

Tuy nhiên, người dân ngày càng bất mãn CSVN, không còn tin vào những lời tuyên truyền, bịa đặt của nhà nước. Những lời tuyên truyền, bôi xấu thường có tác dụng ngược, khiến người dân tò mò tìm hiểu về những người, tổ chức bị bôi xấu. Do vậy, hơn bao giờ hết, CSVN đang lo ngại cho vị thế độc tôn, nên tăng cường các hoạt động trấn áp các tổ chức chính trị đối lập với mình.

Nhật Nam / SBTN