19/10/2015 | 1

CSVN “quan ngại sâu sắc” về chuyện ngư dân bị cướp giết thế nào?

Về sự việc ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tố bị tàu Trung Cộng cướp ngay trên vùng biển Hoàng Sa, truyền thông CSVN cho biết phát ngôn viên Lê Hải Bình (cũng như bao nhiêu lần khác) nhấn mạnh rằng: Việt Nam “quan ngại sâu sắc” và sẽ xác minh với phản ứng cụ thể! Mỗi khi ông Bình nhấn mạnh với sự “quan ngại sâu sắc” thì sau đó chẳng thấy một hành động cụ thể nào. Phải chi ông đừng nhấn mạnh mà nhấn nhè nhẹ thôi thì có lẽ người dân sẽ đỡ mất niềm tin hơn!