CSVN phải chấm dứt lũng đoạn giáo dục

Khi hỏi vì sao hiện nay học sinh không thích môn lịch sử, nhiều thầy cô giáo tiểu học đến trung học ở Sài Gòn nói rằng, nếu mình là học sinh thì các thầy cô này cũng chán môn Sử. Bởi môn sử từ 40 năm qua vẫn dạy theo một kịch bản kiểu tóm tắt sách của ban tuyên giáo đảng cộng sản. Cựu giáo sư sử địa Trần Minh Quốc, một người thầy đứng trên bục giảng tại miền Nam từ năm 1968, nói rằng dạy lịch sử là giúp học sinh có được tinh thần, khí phách của lịch sử dân tộc, chứ không phải để học sinh thuộc lòng về đảng cộng sản, về những chiến công đánh bóng, tô hồng của miền Bắc cộng sản xâm lược miền Nam.