09/10/2021 | 18

CSVN nhận thêm gần 400 ngàn liều vaccine Pfizer do Hoa Kỳ tặng

CSVN nhận thêm gần 400 ngàn liều vaccine Pfizer do Hoa Kỳ tặng

Thêm 397,800 liều vaccine Pfizer-Biotech do Hoa Kỳ tặng cộng sản Việt Nam đã về đến phi trường Nội Bài sáng 8/10. Như vậy, tổng số vaccine ngừa COVID-19 Hoa Kỳ tặng Việt Nam  tính đến thời điểm này là gần 8.5 triệu liều.

Facebook Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cũng đã thông báo rằng lô vaccine  này là chứng minh cho cam kết của Washington đối với Hà Nội nhằm chống lại đại dịch COVID-19, và sẽ có thêm nhiều vaccine  nữa trong vài ngày tới!

Chỉ tính trong tháng 10/2021, sau chuyến ngoại giao vaccine đến Hoa Kỳ của Chủ tịch nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 9 để dự khóa họp Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc thường niên, Hoa Kỳ đã tặng cộng sản ba đợt vaccine  ngừa COVID-19 với tổng cộng gần 2.5 triệu liều Pfizer-Biotech.

Tính rõ hơn, hôm 7/10, 608,400 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech về đến phi trường Tân Sơn Nhất. Trước đó, hôm 2/10, 1,499,940 liều vaccine Pfizer-BioNTech đã được chuyển đến Việt Nam thông qua tổ chức bất vụ lợi COVAX và được Bộ Ngoại giao cộng sản tiếp nhận.