13/04/2018 | 0

CSVN muốn sáp nhập mọi đoàn thể vào mặt trận tổ quốc

CSVN muốn sáp nhập mọi đoàn thể vào mặt trận tổ quốc

Ban tổ chức trung ương đảng CSVN vừa đề nghị sáp nhập 5 đoàn thể lâu nay được nhà cầm quyền tài trợ vào cơ chế Mặt Trận Tổ Quốc.

Đài Á Châu Tự Do hôm Thứ Năm 12 tháng 4 đưa tin, đề nghị này được ông Mai Văn Chính, phó trưởng ban tổ chức trung ương, đưa ra trong một cuộc họp về đổi mới Mặt Trận Tổ Quốc hồi tuần trước. Theo đó, 5 đoàn thể gồm Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Liên Đoàn Lao Động, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân và Hội Cựu Chiến Binh sẽ biến thành các ban của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Việc sáp nhập dự trù sẽ được thực hiện ở các cấp quận huyện và phường xã.

Việc cải cách này được thực hiện theo chủ trương “tinh gọn biên chế” và “giảm 10% biên chế” của đảng cộng sản. Trên lý thuyết, nếu việc cắt giảm nhân sự này thành công, số công chức bị nhà nước ngưng trả lương sẽ lên đến 250,000 người. Theo thống kê của Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Và Chính Sách Việt Nam VEPR, tổng chi phí hàng năm cho Mặt Trận Tổ Quốc, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh và 28 đoàn thể khác được nhà nước tài trợ dưới chế độ cộng sản là từ 45.6 đến 68.1 ngàn tỷ đồng, tương đương từ 1 đến 1.7% GDP của Việt Nam.

Huy Lam / SBTN