24/12/2019 | 15

CSVN lên “chiến lược” đấu tranh một mất một còn với dân mạng xã hội

CSVN lên “chiến lược” đấu tranh một mất một còn với dân mạng xã hội

Hoàng Vĩnh Bảo (Ảnh: Tiền phong)

Tin Vietnam.- Báo Tiền phong loan tin, sáng ngày 23 tháng 12 năm 2019, ban Tuyên giáo Trung ương Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Cộng sản cho rằng, cuộc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trên mạng xã hội là cuộc đấu tranh một mất một còn. Ông Nghĩa nói, các thế lực thù địch luôn muốn xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của đảng Cộng sản, phi chính trị hoá công an, quân đội. Vì vậy, đây là cuộc đấu tranh quyết liệt, nóng bỏng, cấp bách và nhà cầm quyền không nhân nhượng.

Còn phía ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, các thế lực thù địch đang sử dụng mạng xã hội để chia rẽ đảng, nhà nước với nhân dân, nhất là trong dịp đại hội đảng Cộng sản lần thứ 13. Nên cả hệ thống chính trị Cộng sản cần phát hiện “điểm nóng” trên mạng để tổ chức lực lượng, tin, bài đấu tranh phản bác. Ban Tuyên giáo sẽ xây dựng Đề án trình bộ Chính trị về Quy định việc lập và sử dụng các trang web, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của viên chức, đảng viên.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng bộ Thông tin và truyền thông cảnh báo, nếu nhà cầm quyền không cai quản tốt thì sẽ dẫn đến chuyện lợi dụng cung cấp thông tin sai lệch, gây mất đoàn kết nội bộ. Chưa nói đến việc thông tin phe này cung cấp ra ngoài để thanh trừng phe kia, khiến các thế lực thù địch lợi dụng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng bộ Công an cho rằng, có nhiều tài liệu mật, tối mật đã được tung ra để xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, đảng uỷ công an đã có chỉ đạo để thực hiện kế hoạch của bộ Chính trị, nhưng không nói rõ là kế hoạch gì.

Đến nay, đã có hơn 50 đơn vị địa phương thành lập ban chỉ đạo, bộ phận thường trực của công an nhằm bảo vệ tư tưởng, đấu tranh với các tiếng nói phản biện trên mạng xã hội.

An Nhiên