14/07/2014 | 1

CSVN lặng lẽ bỏ các chương trình giỗ tổ Hùng Vương trên cả nước

CSVN lặng lẽ bỏ các chương trình giỗ tổ Hùng Vương trên cả nước

Trong một công văn đã được phê duyệt gửi đi đến các cơ quan chính phủ, cho biết rằng từ năm 2015, tất cả các chương trình kỷ niệm, giỗ tổ Hùng Vương cấp Quốc gia… sẽ bị Hà Nội huỷ bỏ, và chỉ được tổ chức tượng trưng ở tỉnh Phú Thọ, miền bắc, nơi có di tích Đền Hùng.

Di tích Đền Hùng là nơi vốn quanh năm có người đến viếng. Học sinh cũng được đưa lại đây để tìm hiểu và nhận thức rõ Việt Nam là một dân tộc độc lập, trị vì ở phía Nam, từ ngàn đời nay.

Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức hằng năm, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Được coi là ngày quốc tổ của Việt Nam, nhắc lại ý thức người Việt con rồng cháu tiên, tự do và độc lập. Cả nước vẫn tổ chức lễ giỗ tổ như một cách giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. Thế nhưng chiếu theo công văn của Hà Nội, thì từ năm 2015, các lễ này sẽ bị huỷ bỏ, chỉ duy nhất một nơi được thực hiện mang tính hình thức mà thôi.

Trong công văn số 1063/QĐ-TTg, ký ngày 2 tháng 7 năm 2014, có tiêu đề phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, quyết định này ghi rõ rằng lễ giỗ tổ Hùng Vương chỉ tổ chức ở tỉnh Phú Thọ tổ chức mà thôi.

Các nhà sử học và xã hội học trong nước đang hết sức ngạc nhiên về quyết định này của Hà Nội. Vì việc nhấn mạnh nguồn gốc và nâng cao tinh thần dân tộc của người Việt Nam lúc này hết sức quan trọng, đặc biệt lúc hoạ xâm lăng từ phía Bắc đang ngày càng rõ. Nhưng không hiểu sao các quan chức lãnh đạo chóp bu lại nhấn mạnh việc phải bỏ đi ngày lễ quan trọng này mà không giải thích lý do.

Ngược lại, trong khi đó, công văn từ Ba Đình, Hà Nội lại nhấn mạnh phải tổ chức rầm rộ các lễ kỷ niệm ngày sinh các quan chức cộng sản như Trần Phú, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Quốc Việt. Đặc biệt quan trọng phải tổ chức kỷ niệm lớn 125 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh.

Lâu nay người Việt trẻ trong nước đang ngày càng thờ ơ với sử sách nước nhà, thậm chí, tên tuổi cha ông bị lãng quên rất nhiều do chính sách xâm lăng văn hoá từ Trung Cộng. Trẻ con hôm nay có thể thuộc tên một diễn viên điện ảnh Trung Cộng hay sử Tàu, tốt hơn là nhớ được một danh nhân trong lịch sử Việt Nam.

Rất nhiều người đang đặt câu hỏi rằng việc cố tình làm quên lãng nguồn cội cha ông, quên lịch sử của dân tộc Việt có là một trong những thoả ước của chính quyền CSVN với Bắc Kinh trong tiến trình bán nước hay không. (N. Khanh)