14/06/2021 | 2

CSVN kêu gọi dân tố tài sản bất minh của viên chức sau khi giam cầm hàng chục người tố cáo tham nhũng

CSVN kêu gọi dân tố tài sản bất minh của viên chức sau khi giam cầm hàng chục người tố cáo tham nhũng

Đảng cộng sản Việt Nam hô hào chống tham nhũng trong mấy năm gần đây (VOA)

Tin từ Hà Nội: Ban bí thư của đảng cộng sản Việt Nam mới đây ra chỉ thị về thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, trong đó có điều khoản khuyến khích người dân tố cáo tài sản bất minh của viên chức chế độ.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi nhà cầm quyền cộng sản đã bắt giữ và kết án hàng chục người tố cáo tham nhũng, hoặc trù dập họ. Điều đó làm cho người dân hồ nghi về chính sách của chế độ. Nhiều người cho rằng khi tố cáo viên chức đảng và bộ máy hành chính có thể bị quy tội vu cáo, rằng điều khoản khuyến khích trên chỉ mang tính hình thức vì viên chức của chế độ bao che cho nhau và chỉ những kẻ không thuộc phe cánh mới có thể bị thanh trừng do tham nhũng.

Toàn văn chỉ thị mới được ban bí thư đảng ban hành đầu tháng này thể hiện quyết tâm của đảng cộng sản trong việc nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng.

Trong một cuộc thảo luận trên Diễn đàn Nhà báo và Chính sách về chỉ thị, có thành viên cho rằng lực lượng công an, an ninh, thuế, tài nguyên và môi trường… theo dõi và biết hết mọi hoạt động của các viên chức chế độ nhưng lại “xúi dân tố giác” trong khi nhiều người khác cho rằng thiếu tự do báo chí thì việc chống tham nhũng chỉ là đấu đá phe cánh giữa viên chức mà thôi.

dân”.  Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người bất đồng chính kiến ở Hà Nội cho rằng các viên chức cao cấp của đảng và bộ máy hành chính cần phải công khai tài sản trước toàn dân, và người dân cần có tổ chức độc lập của mình để hoạt động tố giác có hiệu quả trong khi nhà cầm quyền cộng sản lại đàn áp các tổ chức xã hội dân sự độc lập.

Quốc Tuấn