09/11/2015 | 0

CSVN hèn với giặc, ác với dân

Chuyện những công an đánh đập gây nên thương vong cho người dân dường như đang trở thành một thông lệ. Cứ một vài ngày là báo đài lại có tin người dân chết trong đồn công an. Nhưng đáng nói hơn, khi chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình sang Việt Nam, không một vị lãnh đạo nào dám đứng ra phản đối hay lên án chuyện ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng cướp, giết. Ngược lại, còn vui vẻ bắt tay để ăn mừng cho tình láng giềng tốt đẹp. Đảng của dân, vì dân đâu không thấy. Chỉ thấy máu của nhân dân đổ ngày một nhiều.