27/03/2021 | 19

CSVN dự toán chi hơn 4 ngàn tỷ đồng cho cuộc bầu cử hình thức sắp tới, tăng 2.6 lần so với năm 2016

CSVN dự toán chi hơn 4 ngàn tỷ đồng cho cuộc bầu cử hình thức sắp tới, tăng 2.6 lần so với năm 2016

Một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2007 (Ấn Phẩm)

Tin từ Hà Nội: Quốc hội bù nhìn Việt Nam cho biết các địa phương đã dự toán chi gần 4 nghìn tỷ đồng cho kỳ bầu cử vào tháng Năm tới, tăng 2.6 lần so với kỳ bầu cử 5 năm trước.  Chánh văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng dự toán trên chưa kể dự chi của hai bộ công an và bộ quốc phòng.

Giới hoạt động cho rằng đây là một sự lãng phí lớn khi nhà cầm quyền cộng sản đã sắp xếp hết các vị trí chủ chốt của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương cũng như xét duyệt ai được vào quốc hội và hội đồng các cấp từ tỉnh xuống xã.

Năm 2016, Việt Nam đã chi 1.373 tỷ đồng cho bầu cử, trong đó các địa phương chi 1.336 tỷ đồng còn các cơ quan trung ương chi 36 tỷ đồng.  Trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Năm tới có 1,084 người ứng cử, trong đó có 76 người tự ứng cử. Giới hoạt động dự báo rằng những người tự ứng cử sẽ rất khó có cơ hội lọt vào quốc hội 500 ghế dù đảng cộng sản hô hào cho phép đến 10% ứng cử viên ngoài đảng tham gia.

Trước khi bầu cử quốc hội, ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã chia nhau xong các vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền, và quốc hội bù nhìn khoá hiện nay cũng như khoá tới sẽ bỏ phiếu một cách hình thức để hợp pháp hoá quyết định của đảng. Việc chia chác ghế và bầu cử ở các địa phương cấp tỉnh, huyện, và xã cũng diễn ra tương tự vì lá phiếu của người dân không có giá trị gì.

Quốc Tuấn