07/03/2018 | 0

CSVN đòi mạng xã hội phải xoá nội dung sau 3 giờ yêu cầu

Nhà cầm quyền CSVN vừa ban hành nghị định số 27 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 72 về siết chặt kiểm soát Internet.

Theo nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, các mạng xã hội sẽ phải xóa những nội dung bị nhà cầm quyền cộng sản cho là vi phạm trong vòng 3 giờ, sau khi được yêu cầu, và phải có ít nhất một hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.