03/02/2020 | 37

CSVN điều chỉnh tiêu chuẩn bầu cho 4 chức danh “tứ trụ”

CSVN điều chỉnh tiêu chuẩn bầu cho 4 chức danh “tứ trụ”

Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam- Ảnh: TTXVN

Tin Vietnam.- Báo Pháp luật ngày 2 tháng 2 năm 2020 loan tin, bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vừa ban hành quy định mới về khung tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu,  đánh giá viên chức thuộc diện trung ương, bộ Chính trị, ban Bí thư. Quy định mới này thay thế cho quy định 90/2017.

Theo đó, có một số chi tiết cho các chức danh được thay đổi. Thí dụ như ở tiêu chuẩn chung về chính trị đối với khối lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, thuộc trung ương ngoài việc tuyệt đối trung thành với lợi ích của đảng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các tiêu chuẩn khác thì nay cấp lãnh đạo này còn phải tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của đảng Cộng sản, và kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

Đối với các chức danh “tứ trụ” như Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, và Chủ tịch quốc hội thì có tiêu chuẩn mới đó là phải có uy tín cao.

Theo báo Pháp luật, điểm mới của tiêu chuẩn này ngoài có uy tín,  thì Cộng sản dùng từ trung tâm cho cả 4 chức danh còn trước kia từ trung tâm chỉ dành cho chức danh Tổng bí thư. Ngoài ra, một yêu cầu nữa cũng được thay đổi là trước đây, các viên chức thuộc diện trung ương, bộ Chính trị, ban Bí thư ở vị trí làm việc trước đó phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì mới được thăng chức thì nay được giảm xuống là chỉ cần hoàn thành tốt.

An Nhiên