11/06/2020 | 38

CSVN chưa biết có mấy chặng đường để đi lên chủ nghĩa xã hội

CSVN chưa biết có mấy chặng đường để đi lên chủ nghĩa xã hội

Phùng Hữu Phú (Thanh Niên)

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại hội nghị báo cáo viên trung ương Cộng sản, ông Phùng Hữu Phú, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Cộng sản đã báo cáo những điểm mới trong văn kiện trình đại hội 13 sắp tới của đảng Cộng sản.

Theo ông Phú, nội dung của văn kiện là cùng xây dựng, chỉnh đốn đảng, chỉnh đốn nhà nước. Đặc biệt là phải phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nhà cầm quyền phải đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, có người trong hội đồng Lý luận “phản biện” lại rằng, nếu Việt Nam là nước phát triển thì đã chính thức bước vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa chứ không còn là định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Phú đánh giá đây là phản biện sắc sảo, vì trước nay, chế độ Cộng sản Việt Nam chỉ mới xác định được Việt Nam đang có “bước đi bước đầu” hoặc “chặng đường đầu”, “giai đoạn đầu” của chủ nghĩa xã hội mà vẫn chưa xác định được có bao nhiêu bước để tiến lên được chủ nghĩa xã hội, và khi nào thì lên đến nơi.

Nhắc đến chuyện này, ông Phú kể lại, trước đây từng có cử tri hỏi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản là bao giờ Việt Nam có chủ nghĩa xã hội. Ông Trọng thẳng thắn trả lời rằng, chế độ Cộng sản Việt Nam chưa nghiên cứu “tường minh” vấn đề trên, và ông đoán có khi cả trăm năm nữa Việt Nam vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy, thời kỳ “quá độ” của Việt Nam kéo dài bao lâu? có mấy chặng đường để lên được chủ nghĩa xã hội thì những con người Cộng sản vẫn rất mù mờ.

An Nhiên