23/07/2019 | 34

CSVN: Bộ Ngoại Giao Mỹ không “nhận xét khách quan” về tự do tôn giáo ở Việt Nam

CSVN: Bộ Ngoại Giao Mỹ không “nhận xét khách quan” về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Người H'mong bị đàn áp- Nguồn hình RFA

Báo Nhân dân ngày 23 tháng 7 năm 2019 đăng tải bài viết của tác giả Hồng Quang với nội dung, Việt Nam luôn có tự do tôn giáo, và tự do tôn giáo ở Việt Nam là 100%.

Bài báo này viết rằng  bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa thông tin sai lệch trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế được công bố vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Tác giả còn than phiền rằng  từ ngày 16 đến 17 tháng 7, bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo, cùng một số tổ chức, cá nhân thù địch thiếu thiện chí với Việt Nam để tạo cơ hội bịa đặt, vu cáo cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về tự do tôn giáo. Vì vậy tác giả này cho rằng hành động trên của Hoa Kỳ là việc làm không phù hợp với mối quan hệ giữa Mỹ và nhà cầm quyền trong thời gian qua.

Cũng theo tác giả Hồng Quang thì Việt Nam không thể không có tự do tôn giáo khi có đến 42 tổ chức thuộc 15 tôn giáo không tuân theo sự định hướng của nhà cầm quyền đều được công nhận tư cách pháp nhân, có 12 báo, tạp chí liên quan đến tôn giáo, có nhiều video clip trên youtube về tôn giáo và nhiều hoạt động khác.

Cuối cùng tác giả Hồng Quang kết luận rằng, người soạn thảo ra Báo cáo tình hình tự do tôn giáo Việt Nam của bộ Ngoại giao Mỹ, và những người ở bộ Ngoại giao Mỹ đã tạo cơ hội cho một số lãnh đạo tôn giáo bị đàn áp có cơ hội được nói lên  về đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong thời gian vừa qua ở Mỹ là những người đã không có nhận thức khách quan, đánh giá chính xác.

An Nhiên