26/02/2015 | 0

CSVN bàn về quyền bãi nhiệm đại biểu quốc hội của cử tri

CSVN bàn về quyền bãi nhiệm đại biểu quốc hội của cử tri

Mở đầu cuộc thảo luận vấn đề này, ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội CSVN khẳng định: “…Đồng ý là cần phải xây dựng nghị quyết về vấn đề cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, nhưng đây cũng là việc lo nhất…” .

Quốc Hội CSVN xem đây là một vấn đề được đặt ra trong chương trình ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm thi hành Luật Tổ chức Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội – ông Phan Trung Lý đặt vấn đề, trong Luật Tổ chức Quốc hội từ năm 2001 có quy định trong trường hợp cử tri muốn bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa ban hành quy định về việc cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội. Do đó, ông Lý đề nghị sớm thực hiện vấn đề này.

Trong phiên thảo luận, nổi bật nhất là phát biểu của ba người đứng đầu Quốc hội CSVN:

– Chủ tịch Quốc hội CSVN, ông Ngyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là vấn đề rất cơ bản về quyền dân chủ của nhân dân nên phải làm. Quy trình phải rất dân chủ, thực tiễn, “nhưng vẫn phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng”. Việc này không phải chỉ là yếu tố pháp lý mà là vấn để chính trị lớn.

– Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phân tích, cử tri có quyền bãi nhiệm. Nhưng bãi nhiệm đại biểu nào thì không phải cử tri quyết, đây là hai vấn đề khác nhau. Ông Lưu cũng cho rằng, nghị quyết về vấn đề này không thể ban hành vội vàng mà cần cân nhắc thật kỹ.

– Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lại băn khoăn, thực tế, từ trước đến nay rất ít đại biểu bị bãi nhiệm. Nhiệm kỳ này, trường hợp nhiều nhất chắc cũng chỉ có hai vị, vậy có nên ban hành nghị quyết về quy trình cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội hay không?

Qua 3 lời phát biểu trên, người ta thấy sự mâu thuẫn, phản dân chủ, mang tính chất “định hướng” cử tri. Họ hoàn toàn không thực tâm để cử tri thực hiện quyền bãi nhiệm những đại biểu quốc hội không còn đủ điều kiện, tư cách, kém năng lực.

Nhật Nam / SBTN