15/01/2017 | 0

CSVN ban hành thông tư nhằm ép Facebook và Youtube kiểm duyệt mạng

CSVN ban hành thông tư nhằm ép Facebook và Youtube kiểm duyệt mạng

ẢNh: Hà Nội Mới

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Cộng Sản Việt Nam vừa ban hành một thông tư, không ngoài mục đích ép buộc các nhà cung cấp nội dung mạng từ nước ngoài phải tuân hành các quy định về kiểm duyệt của nhà cầm quyền sở tại.

Thông tư số 38 nhằm quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới, được cho là sẽ áp lực các mạng xã hội như Facebook, và mạng chia sẻ video như Youtube phải loại bỏ những nội dung nào mà nhà cầm quyền CSVN không muốn cho dân chúng được xem.

Nói chuyện với báo mạng VietnamNet hôm Thứ Sáu 13/01, ông Lê Quang Tự Do, phó cục trưởng Cục Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử, thuộc Bộ Thông Tin Cộng Sản Việt Nam, nêu rõ rằng, chủ nhân các trang mạng và mạng xã hội nước ngoài như Facebook và Youtube “phải có nghĩa vụ hợp tác với bộ Thông Tin Và Truyền Thông để chặn thông tin xấu độc…”.

Quan chức này cũng giải thích tại sao đến lúc này, Bộ Thông Tin Cộng Sản Việt Nam mới ban hành một thông tư chi tiết về hoạt động thông tin xuyên biên giới. Theo ông Tự Do, các giới chức của bộ đã phải nghiên cứu để làm sao thông tư được ban hành “phù hợp với thông lệ quốc tế”. Ông Tự Do nói thông tư 38 chính là cơ chế để buộc các tổ chức nước ngoài, đặc biệt là các mạng xã hội, phải hợp tác với nhà cầm quyền CSVN giải quyết các thông tin bị cho là “xấu độc”.

Huy Lam / SBTN