Crawfish Festival lần thứ 17 tại Houston-Texas 2019

Hàng năm sau lễ Phục Sinh là cũng là thời điểm trung tuần của mùa Crawfish, và đây là truyền thống của giáo xứ hàng năm đều tổ chức. Mục đích chính là mừng Chúa sống lại.