26/10/2018 | 13

CPTPP có thể sẽ có hiệu lực vào ngày 31/12/2018

CPTPP có thể sẽ có hiệu lực vào ngày 31/12/2018

Ảnh: Reuters

Canberra, Úc – Bộ Thương Mại Úc mới đây cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị phê chuẩn hiệp ước thương mại Thái Bình Dương CPTPP vào ngày 1 tháng 11, mở đường cho hiệp ước bắt đầu có hiệu lực đối với 11 nước thành viên.

Hiệp ước CPTPP sẽ có hiệu lực tạm thời vào 60 ngày sau khi được 6 quốc gia phê chuẩn. Hiện Singapore, Nhật, Mexico, và New Zealand, đã phê chuẩn hiệp ước này, và Canada dự kiến cũng có hành động tương tự vào Thứ Hai 29 tháng 10. Trong cuộc họp của Tổ chức thương mại thế giới WTO tại Ottawa, Canada, Bộ Trưởng Thương Mại Úc Simon Birmingham cho biết, nước này đang chuẩn bị phê chuẩn CPTPP vào ngày 1 tháng 11.

Việc hiệp ước có hiệu lực sẽ được những người ủng hộ ca ngợi là chiến thắng của hệ thống thương mại toàn cầu, điều từng bị chỉ trích bởi Tổng Thống Trump, người đã rút Hoa Kỳ khỏi hiệp ước TPP, là phiên bản đầu tiên của hiệp ước CPTPP hiện nay.

Các nước thành viên CPTPP đại diện cho 14% tổng sản phẩm nội địa GDP toàn cầu, và đang tìm cách vận động cho ý tưởng thương mại tự do, trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang tiếp diễn, và Anh quốc đang rút khỏi tổ chức Liên Âu EU.

Nếu 6 nước thành viên CPTPP kịp thời phê chuẩn hiệp ước đúng ngày 1 tháng 11, thỏa thuận thương mại này sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Đây là mốc thời gian quan trọng, vì đợt cắt giảm thuế thường niên của 10 trên 11 nước thành viên diễn ra vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm, và Nhật sẽ giảm thuế vào ngày 1 tháng 4 mỗi năm. Nếu hiệp ước có hiệu lực vào ngày 31 tháng 12, hầu hết các nước sẽ được giảm thuế ngay ngày kế tiếp đó, nếu không, họ sẽ phải chờ thêm 1 năm.  (Ngô Bảo)

TAGS: cptpp