Covered California & Trung tâm Y tế Nhân Hoa tổ chức họp báo trực tuyến

Vào lúc 10:30 sáng thứ Năm 21/1/202, Covered California và Trung Tâm Y Tế Nhân Hoà đã mở cuộc họp báo trực tuyến nhằm thông tin những vấn đề về bảo hiểm y tế và chích ngừa COVID-19.