29/01/2021 | 0

Covered California thông báo kéo dài thời hạn ghi danh bảo hiểm y tế  

Covered California thông báo kéo dài thời hạn ghi danh bảo hiểm y tế  

Ảnh: Reuters

Covered California cho biết sẽ kéo dài thời gian ghi danh mua bảo hiểm y tế cho người dân trong năm nay.  Trang web ghi danh bảo hiểm y tế của tiểu bang sẽ đóng vào hôm Chủ nhật (31/1). Nhưng vào hôm thứ Năm (28/1), cơ quan điều hành thị trường bảo hiểm y tế cho biết sẽ mở một đợt ghi danh bảo hiểm đặc biệt vào hôm thứ Hai (1/2) tới kéo dài đến hết ngày 15/5.

Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) của liên bang giúp một số người mua các gói bảo hiểm cá nhân với trợ cấp liên bang. Hầu hết các tiểu bang để chính phủ liên bang điều hành thị trường mua bao hiểm y tế nhưng California tự điều hành thị trường của riêng mình. Thông báo được đưa ra cùng ngày Tổng thống Biden ký một lệnh hành pháp công bố một thời hạn ghi danh bảo hiểm y tế đặc biệt cho các tiểu bang do thị trường liên bang điều hành.

Trong một thông cáo báo chí, Covered California cho biết trong số gần 2.7 triệu người dân California thiếu bảo hiểm y tế, khoảng 1.2 triệu người có đủ điều kiện nhận trợ cấp để đóng phí bảo hiểm hàng tháng hoặc nhận bảo hiểm thông qua Medicaid. Vào đầu tháng 1, Covered California cho biết gần 1.6 triệu người đã mua bảo hiểm y tế.  (BBT)