19/02/2020 | 0

Covered California kéo dài kỳ hạn ghi danh bảo hiểm y tế để giúp người dân tránh bị phạt

Covered California kéo dài kỳ hạn ghi danh bảo hiểm y tế để giúp người dân tránh bị phạt

Ảnh: KTLa

Vào hôm thứ ba (18 tháng 2), các viên chức tiểu bang California cho biết hơn 1.5 triệu cư dân tiểu bang đã mua bảo hiểm y tế thông qua thị trường do người đóng thuế tài trợ. Đây là mức tăng 1.6% so với năm ngoái, một bước nhảy vọt sau khi cơ quan lập pháp tiểu bang áp thuế mới đối với những người không có bảo hiểm, và cùng lúc cung cấp các khoản trợ cấp mới để giúp những người có thu nhập trung bình mua bảo hiểm y tế hàng tháng.

Cả hai thay đổi đều nhằm mục đích thúc đẩy ghi danh mua bảo hiểm vào thời điểm số lượng mua bảo hiểm giảm trên toàn quốc dưới thời Tổng thống Trump. Nhưng ngay cả khi thời hạn ghi danh kết thúc vào ngày 31 tháng 1, số lượng người dân California mua bảo hiểm vẫn có thể tăng trong năm nay. Các viên chức tiểu bang nói rằng nhiều người vẫn không biết về việc bị phạt đối với người không có bảo hiểm, bất chấp những thông báo của tiểu bang.

Hầu hết những người không biết sẽ phát hiện điều này khi họ nộp bản khai thuế của tiểu bang và liên bang vào ngày 15 tháng 4. Đó là lý do tại sao các viên chức tiểu bang đã quyết định cung cấp cho bất cứ ai không biết về luật thuế mới một cơ hội khác để ghi danh bảo hiểm.

Thời gian ghi danh đặc biệt này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4. Nhưng bất cứ ai ghi danh sau ngày 31 tháng 3 vẫn phải bị trả thuế.

Trên toàn quốc, số người mua bảo hiểm y tế thông qua các thị trường này đã giảm kể từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức và chính phủ liên bang đã giảm ngân sách tiếp thị và đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã loại bỏ thuế đối với những người từ chối mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên tiểu bang California vẫn áp thuế đối với những người từ chối mua bảo hiểm y tế. (BBT)