Công viên Tao Đàn không còn, cây xanh cũng bị đốn hạ

Chính quyền thông báo sẽ thu hồi 2.100 m2 đất của Công viên Tao Đàn cho việc xây dựng nhà ga metro. Cùng với diện tích này sẽ có 33 cây xanh trong đó có cây cổ thụ, gỗ quý bị đốn hạ. Những ai chưa biết đến Sài Gòn, những ai đã xa Sài Gòn và cả những người đang hiện hữu ở Sài Gòn đều có tình yêu đặc biệt với thành phố này nhờ những hàng cổ thụ rợp bóng mát. Những hàng cây trên công viên cũ, trên con đường cũ giúp Sài Gòn nhẹ nhàng duyên dáng… Sài Gòn mất dần cây xanh cũng có nghĩa là cái chiều sâu tâm hồn của nó cũng đang cạn dần.